İngilizce Öğretmenliği

Akademik Kadro

İngilizce Öğretmenliği

Akademik Kadro
 
Dr. Öğr. Üyesi Hatime Çiftçi  +CV (Bölüm Başkanı) +CV
 


Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği, 2001.

Yüksek Lisans:
Yeditepe Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, 2009.

Doktora: 
South Florida Üniversitesi,
İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi, 2015.

Dr.Hatime Çiftçi lisans derecesini ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümünden, yüksek lisans derecesini de Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünden almıştır. Doktora eğitimi için bir süre Amerika'da yaşamış ve Güney Florida (University of South Florida) Üniversitesi’nde İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi (SLAIT) programında tam burslu olarak doktorasını tamamlamıştır. Bu süreçte üniversite bünyesinde lisans ve yüksek lisans seviyesinde çeşitli dersler vermiştir ve USF College of Education Scholarship Award, Conference Presentation Grant by USF Student Government, MetLife Scholarship, Raymond Urbanek Scholarship, The Graduate School New Graduate Teaching Assistantship Award gibi çok çeşitli burs ödülleri almıştır. Doktora tezi Türkiye’de ilk defa çalışılan bir konu olmakla beraber, üniversitelerdeki uluslararası eğitmenler ile Türk öğrenciler arasındaki ofis saatleri söylemlerini pragmatik yeterlilik ve dilbilimsel nezaket açısından incelemiştir. Türkiye’de de çoğunlukla üniversite ve 2 yıl kadar bir MEB ilkoğretim okulu olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında çalışmıştır.  
 
 
Araştırma ve ilgi alanları arasında edimbilim (pragmatics) ve söylem analizi (discourse analysis), dilbilimsel nezaket (linguistic politeness), kültürlerarası iletişim (intercultural communication), ve bilgisayar aracılığıyla iletişim (computer-mediated communication) bulunmaktadır. Bu konularda uluslararası platformlarda çok iyi bilinen SSCI/SCI dergilerde yayınlar ve konferans sunumları yapmış, lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiştir.  


E-mail: ciftcih@mef.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Nural  +CV
 


Lisans:
İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2005.

Yüksek Lisans:
Leeds Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2007.

Doktora:
Leicester Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim ve İngiliz Dili Eğitimi, 2014.

Dr. Şükrü Nural 2005’te lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda ve İngilizce Öğretmenliği Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Leeds Üniversitesi’nde ve doktorasını Leicester Üniversitesi tarafından verilen uluslararası öğrenci başarı bursu ile Uygulamalı Dilbilim ve İngiliz Dili Eğitimi (Applied Linguistics & TESOL) alanında yaptı. Doktora tezi kelime öğretimine dair öğretmenlerin kişisel prensipleri ve sınıf-içi uygulamaları üzerinedir. Saygın dilbilimci Profesör Ernesto Macaro ile birlikte doktora sonrası çalışmalarını Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne ait bir araştırma merkezinde (Centre for Research & Development in English Medium Instruction) yapmıştır. Lexisperience Education direktörü olarak, uluslararası öğrencilere akademik beceri desteği ve eğitim danışmanlığı sunmaktadır. Dr. Nural çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmıştır: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Derneği, Dialogue Dil Okulları, Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, De Montfort Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi, Ayazağa Ortaokulu, MEF Ortaokulu ve MEF  Lisesi ( Bahçeşehir Kampüsü).

Araştırma Alanları: dil öğretmeni bilişi, öğretmen/öğrenci inanışları, öğretmenlerin mesleki gelişimi, sınıf söylemi, ikinci dilde kelime öğretimi, akademik kelimeler ve sözlükler


E-posta: nurals@mef.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Jerome C. BUSH +CV 
 Lisans:
St. Mary's. College of California, Yönetim, 2004.

Yüksek Lisans(1): 
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, İşletme, 2007.

Yüksek Lisans(2): 
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (TESOL), 2010.

​Doktora:
Yeditepe Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2020.

Jerome Bush, ABD'nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrindendir. Bush, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisans ve İngiliz Dili Eğitimi (MA TESOL) yüksek lisans derecesini almıştır. Yeditepe Üniversitesi'ndeki doktora tez konusu birinci sınıf ders kitaplarının dil veri tabanı ve metin türü analizidir. Profesyonel bir eğitimci olarak 14 yılı aşkın tecrübesi olan Bush, Amerika, Japonya ve Türkiye'de öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra, Işık Üniversitesi'ndeki diğer öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlamaktadır. Ayrıca, 32 yabancı dil öğretmenini yönettiği İstanbul'daki K-12 özel okulunun yabancı dil koordinatörlüğünü yapmıştır. Bush yazılarını birkaç uluslararası dergide yayımlamıştır. Kelime edinimi, dilbilgisi öğrenme teknikleri,  öğretim yöntemleri,  intihal ve öğretmen araştırması dâhil birçok konuda eser yayımlamıştır. Düzenli olarak, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapmaktadır.
 
Araştırma Alanları: bireysel değerlendirme ve müfredat geliştirme.

Ar. Gör. Melike AkayLisans:
Boğaziçi Üniversitesi,
Yabancı Diller Eğitimi, 2019.


Yüksek Lisans: 
Bahçeşehir Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, (devam ediyor).

Melike Akay, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi lisans programından mezun olmuştur. Aynı sene Bahçeşehir Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programına burslu kabul almıştır ve TÜBİTAK 2210-A genel yurtiçi yüksek lisans başarı bursu desteği ile tez aşamasında eğitimine devam etmektedir. Akay, dil okullarında öğretmenlik yapmış, konferanslarda bildiri sunmuş ve Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda okutmanlık görevinde bulunmuştur. Melike Akay, Şubat 2021’den beri MEF Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

E-posta: akaym@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11

 Misafir Öğretim Üyelerimiz
 
Dr. Caroline Fell Kurban +CV (Yarı Zamanlı)
 Lisans:
Kingston-Upon-Thames Üniversitesi, Jeoloji, 1996.

Yüksek Lisans(1): 
Aston Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi, 2006.

Yüksek Lisans(2): 
Roehampton Üniversitesi, Teknoloji ve Öğrenme Tasarımı, devam ediyor.

​Doktora:
Canterbury Christ Church Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim, 2012.

Dr. Caroline Fell Kurban MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmede Mükemmellik Uygulama Ve Araştırma (UYGAR) Merkezi Müdürüdür. Dr. Kurban, Türkiye, Avusturya, Taiwan, Japonya, İspanya ve Portekiz’de 20 yılı aşkın öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik  deneyimine sahiptir. Jeoloji alanında lisans, İngilizce Öğretmenliği alanında TESOL yüksek lisans  ve Uygulamalı Dilbilim alanında doktora dereceleri bulunan Dr. Kurban, yaşamboyu eğitim felsefesine  derinden bağlılığı paralelinde Teknoloji ve Öğrenim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning – Tersyüz Öğrenme’nin mimarlarından biri olan Dr. Kurban, öğrenciler için Flipped öğrenici eğitimini geliştirmek, Flipped ders verme konusunda hocaların gelişimine katkı sağlamak ve MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin başarı ile verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Haziran 2016 itibarıyla Dr. Fell Kurban Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme) Küresel Girişimi’ne asli üye olarak davet edilmiştir.

E-posta: kurbanc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 39

     
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sarıgül +CV (Yarı Zamanlı)
 


Lisans:
Selçuk Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, 1989.

Yüksek Lisans(1):
Gazi Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, 1993.

Yüksek Lisans(2):
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, 2017.

Doktora:
Gazi Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, 1999.

Dr. Öğr. Üyesi Ece Sarıgül lisans eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında Selçuk Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise yine İngiliz Dili Eğitimi alanında Gazi üniversitesinden almıştır. Ayrıca, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Eğitim Yönetimi alanında bir yüksek lisans derecesi daha bulunmaktadır. Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında 25 yıldan fazla çeşitli konularda alan dersleri vermiştir. Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi birçok yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Temel çalışma ve araştırma konuları ise öğretmen eğitimi, çocuklara yabancı dil eğitimi, dil öğretim yöntemleri, çeviri çalışmaları, dil öğretiminde drama kullanımı, dil öğretiminde materyal tasarımı ve sözcük bilgisidir. İngiliz dili eğitimi ve yabancı dil eğitimi ile ilgili birçok makalesi yayınlanmıştır ve ulusal-uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur. Birçok yabancı dil eğitimi ve eğitim dergilerinde hakemlik, editörlük, yayın kurulu üyeliği gibi görevleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine İngiliz Dili Eğitimi alanıyla ilgili çeşitli konularda öğretmen eğitimi kursları ve seminerleri vermiş ve çeşitli ulusal - uluslararası projelerde görev almıştır.  Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve İngilizce öğretmenlerine yönelik öğretmen eğitimleri ve seminerler vermektedir.

 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Karakaya (Yarı Zamanlı)
  


Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği, 2007.

Yüksek Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İngiliz Dili Eğitimi, 2010.

Doktora:
Iowa Eyalet Üniversitesi
Uygulamalı Dilbilim ve Teknoloji

Dr. Kadir Karakaya lisans eğitimini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra yine ayni üniversitede İngiliz Dili Eğitimi bölümünden yüksek lisansını almıştır. Doktorasını Iowa Eyalet Üniversitesi'nde 2017 yılında tamamlayan Dr. Kadir Karakaya doktora eğitimi sonrasında Iowa Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Ardından aynı üniversitenin İngilizce bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapan Karakaya akademik yazı, teknik iletişim, mesleki iletişim, ve sözlü iletişim alanlarında dersler vermiştir. Dr. Karakaya hala Iowa Eyalet Üniversitesi'nde eğitim teknolojisi dersleri vermektedir. Doktora tezinde bütünce (corpus) dilbilim ve akademik yazı üzerine çalışan Dr. Karakaya genel olarak dil eğitimi & teknoloji ve öğretmen eğitimi & teknoloji alanlarında araştırma yapmaktadır. 

Araştırma Alanları: dil eğitimi ve teknoloji, öğretmen eğitimi ve teknoloji, bütünce (corpus) dilbilim, akademik yazı, açık eğitsel kaynaklar

E-Posta: karakayak@mef.edu.tr 
 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x